Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

November 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

ข้อมูลศูนย์ฝึกอบรมที่5 (ตาก)

ศูนย์ฝึกอบรมที่5 (ตาก) สังกัดส่วนฝึกอบรมสำนักงานบริหารกลาง กรมอุทยานแห่่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยูในท้องที่ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีเนื้อที่ 70 ไร่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าปลกขึ้นใหม่ เนื่องจากในอดีต (สมัยจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น) พื้นที่ทั้งหมดเกิดจากกานำทรายในแม่น้ำปิงขึ้นมาถมให้เป็นแผ่นดินใหม่ พรรณไม้ที่นำมาปลูกส่วนใหญ่จะเป็นพรรณไม้ป่าเต็ง รัง พะยอม นนทรี ราชพฤกษ์ ตะแบก สำโรง และยูคาลิปตัส เป็นต้น นอกจากนี้พื้นที่บางส่วนยังมีไม้เบิกนำตามธรรมชาติขึ้นปกคลุมจำนวนมาก เช่น กระถนยักษ์ และจามจุรี ทำให้มีสัตว์นานาชนิดมาอาศัยพักพิง ทำรัง วางไข่ สัตว์ที่พบได้แก่ นกกะปูดใหญ่ อีกา นกกาเหว่านกกระเต็น นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา นกจาบคาเล็กนำอุ้มบาตร นกกิ้งโครงคอดำ เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งูเขียวปากจิ้งจก งูลายสาบคอแดง งูสิง เป็นต้น

หน้าที่หลักของศุนย์ฝึกอบรมที่5 (ตาก) คือ เป็นศูนย์ฝึกอรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลกรของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้มีสมรรถณะด้านบริการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีศักยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยังยืน